Privacy verklaring


Je leest op dit moment de privacy verklaring van Datanator. Datanator is een softwaremaker die zich richt op het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het communiceren van bedrijfsinformatie. Datanator doet dit in opdracht van bedrijven.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Datanator verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Datanator, neem dan gerust contact op!

Datanator zal altijd zo min mogelijk gegevens van personen vastleggen, maar alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een dienst, zoals contactgegevens. Datanator verzamelt of bewerkt geen gevoelige persoonlijke gegevens vast zoals medische gegevens, ras, politieke voorkeur en dergelijke. Ook zal Datanator geen persoonlijk profiel maken of automatisch beslissingen nemen op basis van persoonsgegevens. Voor statistisch onderzoek en het lang bewaren van gegevens zullen die gegevens geanonimiseerd worden, het zal dan niet meer mogelijk zijn om te achterhalen wie deze gegevens betreft.

Waarom verzamelt Datanator persoonsgegevens?

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Datanator. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het adresseren van documenten
Datanator maakt documenten die gericht zijn aan bedrijven en personen zoals facturen, overeenkomsten en formulieren. Deze documenten worden meestal voorzien van naam en adresgegevens, doorgaans omdat dat wettelijk moet. Deze gegevens worden opgeslagen in een database die toegankelijk is voor Datanator en haar klanten. Uiteraard hebben alleen diegenen waarmee je een overeenkomst hebt toegang tot jouw informatie.
02. Het versturen van email
Datanator stuurt aan zijn gebruikers via e-mail uitnodigingen, links om wachtwoorden aan te maken en berichten die van belang zijn voor de uitvoering van Datanator diensten. Ook stuurt Datanator email in opdracht van gebruikers aan derden om een noodzakelijke taak uit te voeren, zoals het versturen van facturen, overzichten, planningen en formulieren. Als je geen e-mail van Datanator wilt ontvangen kun je dat kenbaar maken, maar het gevolg kan zijn dat je daarom geen gebruik kan maken van Datanator diensten. Je e-mail adres wordt niet gebruikt voor reclame of ongevraagde informatie noch wordt je e-mail adres aan anderen doorgegeven. In een e-mail zal nooit worden gevraagd om je wachtwoord of toegang tot je gegevens. Wachtwoorden worden uitsluitend gevraagd op de beveiligde webpagina's van Datanator (waaronder bouwprojectonline.nl en cloudraver.com)
03. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Datanator. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, dan wel antwoord te geven op een specifieke vraag. Daarbij vragen we uitsluitend om noodzakelijke contactinformatie zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.
04. Bezoekersgegevens
De website van Datanator verzamelt jouw ip-adres en gegevens van je browser om de beveiliging en het gebruik van de website te optimaliseren. Wij gebruiken daarvoor echter echter geen tracking cookies of derde partijen zoals Google Analytics. Deze gegevens worden nooit langer dan een jaar bewaard.
Wie helpt Datanator met het verwerken van persoonsgegevens?

De gegevens die Datanator verstuurt, ontvangt en verwerkt worden beheerd met behulp van:

01. Mailgun.com
E-mail wordt verzonden via een e-mail provider zoals Mailgun die ervoor zorgt dat mail zo goed mogelijk bezorgd wordt. Mailgun.com bewaart verzonden email niet langer dan nodig is voor de bezorging van die mail. Na bezorging worden de gegevens vernietigd.
02. Transip.nl
De computers die Datanator gebruikt en waarop persoonsgegevens bewaard worden worden gehost bij Transip. Transip kan niet bij deze gegevens of zal en mag zich geen toegang verschaffen tot deze gegevens.
Hoe beschermt Datanator jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Datanator, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren of omdat we nog een periode contact met je kunnen opnemen inzake de uitvoering van een dienst, bijvoorbeeld garantie.

Er worden van jouw persoonsgegevens uitsluitend kopieën gemaakt om redenen van backup. Deze kopieën worden versleuteld opgeslagen in de cloud en zijn voor niemand anders toegankelijk of leesbaar dan Datanator.

Jouw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door door mensen die dat mogen, zoals klanten van Datanator waarmee je een overeenkomst hebt. Om toegang te krijgen tot die gegevens moeten deze mensen inloggen met een wachtwoord.

Daarnaast wordt het bezoek aan onze websites beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met een website van Datanator privé is en niet kan worden onderschept. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Welke rechten heb je als het gaat over jouw gegevens?
01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Datanator vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen aan de opdrachtgever die jouw gegevens verwerkt bij Datanator. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren. Dit doe je door een e-mail te sturen aan de opdrachtgever die jouw gegevens verwerkt bij Datanator.
04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Datanator opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Datanator al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit doe je door een e-mail te sturen aan de opdrachtgever die jouw gegevens verwerkt bij Datanator.
03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Datanator vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen aan de opdrachtgever die jouw gegevens verwerkt bij Datanator.
04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Datanator niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Datanator jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen aan de opdrachtgever die jouw gegevens verwerkt bij Datanator.

Mocht de opdrachtgever van Datanator niet op een passende termijn reageren dan kun je contact opnemen via e-mail met Datanator voor het uitvoeren van je rechten. Het streven is om binnen een week te reageren.

Waarom mag Datanator je gegevens eigenlijk verwerken?

Datanator verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het uitvoeren van commerciële overeenkomsten, het uitwisselen van daarvoor noodzakelijke documenten, het administreren van uren en het versturen van facturen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden of beschikbaar gesteld worden aan derden door Datanator. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je een uitnodiging te kunnen sturen om van een dienst gebruik te maken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Datanator de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Datanator met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Datanator behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Datanator dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Datanator te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Datanator
Raat 73
1261LZ Blaricum
compliance@datanator.com